Thủ tục nhập khẩu máy xây dựng Trung Quốc về Việt Nam
0422. 168 555 - 0972.452 999

29/02/2016 184

Thủ tục nhập khẩu máy xây dựng Trung Quốc về Việt Nam

1. Về chính sách mặt hàng:
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì:
Mặt hàng cần trục tháp, vận thăng lồng đã qua sử dụng không thuộc hàng hóa cấm nhập khẩu;

Tuy nhiên, ngày 06/9/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ có thông báo số 2527/TB-BKHCN về việc tạm ngừng nhâp khẩu máy xây dựng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 9 năm 2012, Tổng cục Hải quan chỉ cho phép thông quan các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nếu được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu. 
Đề nghị bạn liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn, giải quyết.
2. Về thủ tục nhập khẩu:
Thực hiện theo quy định tại Chương I Phần II Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” (có hiệu lực từ ngày 01/11/2013 thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC).
Ngoài ra, căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  “Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất” thì:
8. Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục đường sắt, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn, cần trục thiếu nhi,…
16. Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người…” thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
Do đó, khi nhập khẩu hàng hóa công ty bạn phải đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định. 

Thủ tục nhập khẩu máy xây dựng Trung Quốc về Việt Nam

>> : Các loại máy xây dựng Trung Quốc được nhập khẩu mạnh
>> : Thực trạng mua bán các loại máy công trình
3. Về các loại thuế phải nộp khi nhập khẩu:
Khi nhập khẩu các mặt hàng đã nêu, công ty bạn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.
Thuế nhập khẩu: Muốn biết thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết phải xác định được mã số HS chi tiết của hàng hóa đó.
* Mã số HS: Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tài liệu, mô tả kỹ thuật của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Theo trình bày của bạn đọc chúng tôi không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì:
– Cần trục tháp được định danh tại mã số HS 8426.20.00. 
– Vận thăng lồng: bạn đọc có thể tham khảo nhóm 84.28 “Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo)”. Trong đó, thang máy nâng hạ, loại sử dụng trong xây dựng có mã số HS 8428.10.21.
Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
* Về thuế suất thuế nhập khẩu:
Nếu hàng hóa mà công ty bạn nhập khẩu thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính “về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN -Trung Quốc giai đoạn 2012-2014” thì được áp dụng mức thuế suất theo quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo;
Nếu hàng hóa không đáp ứng quy định tại Thông tư số 162 đã nêu, thì áp dụng theo quy định tại Biểu thuế ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC.
* Về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Căn cứ: Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ" thì các mặt hàng đã nêu có thuế suất thuế GTGT là 10%.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.
Trân trọng! 
Nguồn : customs.gov.vn
Tham khảo : Kinh nghiệm chọn mua máy công trình cũ

.